Nyhedsbrev 2024 2

Så er der gang i bådene


Frygt ikke, vi bevarer vores både. Det er næsten som om, de er en del af grundejerforeningens vartegn. Broen ud til vores både og flagstangen med vores stander - det ville næsten ikke være til at holde ud, hvis vi ikke havde dem mere.

Men vores nye bestyrelsesmedlem Rasmus, har med hjælp fra venner og andre medlemmer fået bådene op. Den ene er klar, den anden har nogle huller, der først skal repareres. 

Igen i år holder vi "Åben Båd" arrangement. I år bliver det lørdag den 8. juni fra 10:00 til 12:00 ved bådebroen. Hør om bådene og hvad der skal til for at du kan komme ud og sejle på søen. Husk, at selv om vi hjælper til, så er al sejlads på eget ansvar.


Fin deltagelse til generalforsamlingen.


Formanden berettede og takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. De kommer til at blive savnet. Da kassereren var en af de, der afgik, fremlagde formanden regnskabet, som viste vi er godt polstret til fremtidige opgaver og udfordringer.

Der var et forslag om navneskift til Gentofte Vangede Grundejerforening. Per forelagde forslaget, der skal gøre foreningens navn mere tidssvarende og dækkende for vores geografiske område. Ændringenn blev enstemmigt vedtaget.

Referat af Generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden GVG.dk. Link HER. Og den nykonstituerede bestyrelse HER:


Formand Georg Sandersen beretter.


Efter generalforsamlingen var der et meget interessant foredrag om biodiversitet.

... og endeligt, som sædvanligt, lækker mad.


    Sct. Hans

Igen i år er din grundejerforening vært for Sct. Hans arrangementet søndag den 23. juni ved søen. Båltalen ved Borgmester Michael Fenger vil være kl. 21:30 hvorefter bålet tændes.

Vi satser på, at der denne gang vil være en salgsvogn med forplejning. Til gengæld, vil der ikke være fyrværkeri. Vores fyrmester Flemming kan ikke længere stå for det, og der har været nogen utilfredshed med tidspunkt, miljø og støj. Så nu er det tid at stoppe for, hvad der ellers i mange år har været et flot skue.