Historie

Gentofte Sogns Grundejerforening blev stiftet på Gentofte Hotel d. 19. juni 1909. Medlemmerne skulle indskyde kr.1,- ! ved indmeldelsen og betale kr.4,- i årligt kontingent.

Formænd i foreningen:

  • Grosserer R. Mollerup 1909-1914.

  • Manufakturhandler P.Juul-Steen 1914-1915.

  • Grosserer R.Mollerup 1915-1917.

  • Grosserer Vilh.Jensen 1917-1920.

  • Fabrikant Emil Langebæk okt.1920-juni 1921.

  • Overretssagfører H.Gehrke 1921-1923.

  • Grosserer R.Mollerup 1923-1925.

  • Sagfører W.Hansen 1925-1926.

  • Grosserer E.P.Nielsen 1926-1933.

  • Overretssagfører P.Berendsen 1933-1967.

  • Professor A. Vinding-Kruse 1967-1970.

  • Landsretssagfører E.Østerberg 1970-1995.

  • Statsaut.ejendomsmægler Kristian Terkildsen 1995-2002.

  • Cand. jur. Birgit M. Lemvigh 2002-2020

  • Optometrist Bjarne Skovsbøll 2020-2021

  • Georg Sandersen 2021-