Uddybende spørgsmål

Vedr. borgmestermødet den 30. marts

Fra GSGs repræsentant ved mødet med borgmesteren og forvaltningen den 30. marts er i tillæg til referatet fra forvaltningen gjort følgende noter, som på mødet blev valideret af borgmesteren:

Vand

· Der er ingen politiske planer om at pålægge villaejerne omkostninger til separering af regnvand og kloak.

· Til gengæld vil kommunen fokusere mere på afledningskoefficienten - Den procentdel af et område, der bidrager med afstrømning til afløbssystemet. Afløbskoefficienten er det samme som befæstelsesgrad. PT er den generelle regel at afløbskoefficienten ikke må overstige 20%.

Affald

· Der vil blive udviklet affaldshåndterings tiltag til genbrug i takt med den almindelige udvikling.

· Gentofte kommune vil dog fortsat lade tiltag basere sig på frivillighed så længe det kan lade sig gøre inden for lovens rammer.

· Fra efteråret 2016 udrulles næste affaldsfraktionering med endnu en beholder til plast og metal.

Fjernvarme

· Fjernvarme revideres løbende mht. forrentning og i forhold til øvrige arbejder i kommunen, således at veje og stier ikke graves op flere gange og så projektet fortsat er rentabelt.

· På GSGs generalforsamlingen den 26 april har GSG inviteret Johan Sølvhøj Heinesen, leder af Gentofte Fjernvarme, til at fortæller om status på udbygningen af fjernvarme i Gentofte kommune samt om de individuelle løsninger, der tilbydes i forbindelse med tilslutning til fjernvarmen herunder ikke mindst de forskellige økonomiske valgmuligheder.

Morten Gjøl 14. april 2016