2023-05-02 Referat

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2023

Sted: Georg Sandersen, Søgårdsvej 18C

Tilstede: Anette Schrøder, Flemming Torp, Helle Harremoes (ref), Georg Sandersen, Per Bressendorph, Tania Sass og Torben Schipper

Afbud: Ingen

 

Konstituering af bestyrelsen, jf. lovene efter afholdelse af generalforsamling.

Formand: Georg Sandersen

Næstformand: Hele Harremoes

Kasserer: Torben Schipper

Sekretær: Helle Harremoes

Godkendelse af forretningsorden, herunder den faste dagsorden. Vedtaget.

Opgavefordelingen. Tidligere ark tilrettet, og opgaverne fordelt. Bortset fra redaktørposten, se flere bemærkninger længere nede.

Aktivitetskalender. Georg laver udkast og rundsender.

 

1.       Meddelelser

Georg beder Jesper om godkendelse af referatet fra generalforsamlingen.

Nedrivning af Vangedes ældste hus - Gentofte Kommune giver borgeren ret til nedrivning, da huset ikke var bevaringsværdigt på ansøgningstidspunktet

 

2.       Emner til diskussion

Bådene - Bådene bliver klar til 1/6. Pressenninger er bestilt, men var i restordre, så kommer forhåbentlig inden opstart. Flemming undersøger om redningsvestene er i orden. Øsekar skal købes, da det gamle er blevet stjålet. Nøgleboksen sætter Flemming op igen. Torben ser om han har nogle gamle redningsveste liggende. Flemming og Per laver et åbent hus d. 3/6, der bliver ikke servering til arrangementet. Flemming taler med lystfiskeriforeningen om hvem der må have flag oppe. Reklame for arrangementet i næste nyhedsbrev. 


Parkering – bemærkninger fremsendt i forbindelse med borgermøde. Emnet kommer på kommunalbestyrelsesmødet d. 30/5.


Spildevandssepareringen - Intet nyt. 


Bevaringsværdige træer - Georg har skrevet til Jesper Marcus, for at høre noget mere om bevaringsværdige træer, og hvad kommunen vil gøre i forbindelse med udpegningen.

 

3.       Økonomi, status og regnskab

De tilsendte regnskabstal blevet taget til efterretning.  

 

4.       Arrangementer og aktiviteter

Sankt Hans - der er styr på det. Georg spørger GK om det er i orden at PLB stiller en salgsvogn op. Vi skriver om Sankt Hans i nyhedsbrevet.


Julearrangement - Georg taler med cafe cafeen evt. med at vi deltager med ekstra hænder. Helle spørger bæredygtighedsnetværksfolkene fra GK, om de vil holde oplæg.


5.       Medlemsbladet

Ingen vil være redaktør. Seminar om kommunikation d. 11/6 kl. 14-18, Georg planlægger lokation og Tania laver et oplæg.

Vi talte om at efterlyse en redaktør i nyhedsbrevet, og skrive noget om kommunikation. Tanja skriver noget til nyhedsbrevet der udsendes i starten af uge 19.


6.       Dialogmødet

Vi talte ud fra vores interne notat fra mødet, og afventer GKs referat.


7.       Fællesrådet

Der arbejdes stadig på møde med Park og Vejchefen

Det forventes at vi får møde med planchef Michael Holst og Jesper Marcus medio maj om byggeregler (dispensationer og byggehøjder).

 

8.       Næste møde.

6/9 kl. 18 hos Helle. 

 

9.       Eventuelt

Helle giver Anette, Per og Tania adgang til vores dokumenter i google Docs.

Helle undersøger om vi kan lave referatet om, så det mere tydelig fremgår hvem der er ansvarlig for opgaver og hvornår de skal være løst.