Referat 2020-03-04

GSG’s bestyrelsesmøde nr 2020/2 04-03-2020 kl 18:15 hos Torben, Grumstrupvej 8


Tilstede: Torben, Flemming, Birgit, Jens, Bjarne, Georg, Helle

Afbud: Niels, Henning

Dagsorden

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat godkendt

Pkt. 2: Meddelelser – herunder økonomi

Vi har modtaget en takkeskrivelse fra Aage efter hans 90 års fødselsdag.

Vi har fået en ny databehandleraftale fra PL, som Torben vil underskrive.

Pkt. 3: Parcelhusejernes Landsforening

Der er ekstraordinært landsmøde, som Birgit deltager i. Dette er for at gennemføre en vedtægtsændring.

Pkt. 4: Fællesrådet

Flemming Lund fra SKGF har lavet et stort arbejde med at skrive om de punkter vi gerne vil tale med Gentofte Kommune om. Det er vigtigt at vi får sat deadline på besvarelse af spørgsmålene, så vi kan sikre en fremdrift.

Til næste blad skal der være en artikel om fællesrådets arbejde – ansvarlig Georg

Pkt. 5: Bådholdet

Flemming vil stå for rengøring og tømning af bådene.

Pkt. 6: Kommende dialogmøde

Flemming, Georg og Birgit deltager. Vi har fremsendt Jens’ liste og spørgsmål om vedligeholdelse af stierne i Brobæk mose.

Vi ønsker at kommunen giver os en oversigt over hvilke opgave der er prioriteret at få løst i den kommende periode.

Pkt. 7: Lokale spørgsmål

Opfølgning på problemerne med lokalplan 394 om Ericavej. Det viser sig at de afholdte generalforsamlinger i boligforeningen har været ulovlige, hvilket Aage vil bruge som løftestang til at få underkendt beslutningen om nye lejligheder.

Pkt. 8: Kommende arrangementer

Generalforsamling: Flemming Lund fra SKGF vil være dirigent. Energikonsulenten skal tale om Gamle huse med dårlig isolering, der bruger masser af energi. Hvad kan vi gøre, og hvordan er mulighederne for geotermi, jordvarme, solceller. Hvad er rådet når fjernvarmen ikke kommer og man har et gammelt fyr.Bjarne spørger Jørgen Tjørning om han vil være revisor, Helle spørger kassereren i BJGF.


Gardehøjarrangement: er der styr på.

Sankthans: Flemming køber fyrværkeri og indhenter tilladelse til at fyre det af. Jens spørger Hans Toft om han vil komme og holde båltalen.

Pkt. 9: Bladet

Husk at billeder skal være i en ordentlig opløsning. Vi foretrækker at billeder skal være lokale og ikke fra Hasses billedarkiv. Bladet bliver delt ud af bestyrelsen denne gang. Jens, Flemming, Bjarne, Georg og Helle meldte sig.

Birgit taler med PL om mulighed for tryk og distribution af bladet.

Georg taler med Dyssegård om PP post – hvordan oprettes en aftale og hvordan foregår forsendelsen

Georg taler med Vangede avis om mulighed og pris for layout og tryk hos dem.

Bjarne taler med InSign om muligheden for dels at får vores blad under 50 g af hensyn til distributionen og samtidig snakke økonomi, hvor vi har brug for at spare min. 5-6.000 kr.

Pkt. 10: Eventuelt

Der skal være et nyt punkt på vores standard dagsorden: Medlemmer -hvervning og antal. Ansvarlig Niels

Georg fortalte om sit møde med kommunens medarbejder, der står for deres initiativ Gentofte – Fri for tyveri.

Torben orienterede om udviklingen i medlemstilgangen og -afgangen 2014-2019

Pkt. 11: Næste møde

5. maj 2020 kl. 18.15 hos Flemming