Referat 2019-10-29

GSG’s bestyrelsesmøde nr 2019/5 29/10 2019 kl 18:15 hos Jens, Ellebækvej 33

Tilstede: Niels, Helle, Birgit, Jens, Flemming, Henning, Bjarne, Georg

Afbud: Torben

 

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra forrige møde

Godkendt

Pkt. 2: Meddelelser – herunder økonomi

Tak fra Bjarne og Helle

Vangede avis modtaget - det blev besluttet at GSG melder sig  ind i Vangede Venner.

Vi har fået henvendelse fra politiet vedr registrering af overvågningskameraer. 

Vi venter med at sende det videre til medlemmer indtil vi ved mere om Gentofte Kommunes initiativer.

Handelsstandsforeningen tænder juletræ på Gentoftegade og Vangede Bygade d. 22/11.

Pkt. 3: Parcelhusejernes landsforening

Birgit indkaldt til bestyrelsesmøde 23. november.

PL følger ejendomsvurderingen tæt.

Pkt. 4: Fællesrådet

Formøde 30/10 aflyst. Møde 4. november bliver antagelig skubbet.

Vi venter stadig på respons fra kommunen. Flemming Lund har lavet et godt oplæg.

Vi sender fortsat Fællesrådets kommunikation til hele bestyrelsen.

Pkt 5: Bådholdet

Bådene er ikke i god stand. Søren vil desværre ikke have mere med bådene at gøre. 

Hvis ingen ser efter dem jævnligt, så kommer de til at se herrens ud.

Skal vi kontakte medlemmerne og spørge dem igen? Skal vi prøve betalingsløsning - det kommer aldrig til at tjene sig hjem.Vi får max 1000 kr hjem pr år.

Skal vi stifte Gentofte Søs Bådlaug? 

Vi prøver at udflage bådene. Kontakt nøgleejere og alle medlemmer.

Flemming vil tømme bådene og trække den ene op nu, og den anden omkring 1/12.

Pkt 6: Erfaringer med Dialogmøder med GK

I onsdags blev alle beboere langs Lyngbyvej kontaktet af Vejdirektoratet (VD) - autoværn bliver udskiftet med stålautoværn.

GK har aldrig orienteret Vejdirektoratet om muligheden for støjdæmpende autoværn på trods af aftaler på dialogmøder. Og nu har VD startet projektet med almindelige autoværn. VD har fundet en intern ekstrabevilling til at lave autoværn, men det inkluderer ikke støjdæmpende autoværn. De dæmper ellers støj med 5 db.

Vi har kontaktet Mads Fuglede fra Folketinget. Venstres transportordfører Christian Piil Nielsen vil tage sagen op. Bestyrelsen godkender at Henning deltager i møde med dem på vegne af GSG. Jens deltager også.

Der er intet referat fra markvandringen - Christina (gartner), der skulle lave det, er syg. Birgit vil rykke for det.

Fremtidige dialogmøder - hvem skal vi invitere. Lis Bjerremand er direktør for Park og Vej - lad os invitere hende med. Skal vi droppe markvandringer til fordel for møder på rådhuset. Evt. forberede os med billeder. Vi skal kræve referater indenfor en måned.

Pkt 7: Fibernet

Der skulle komme fiber ud i den sydlige del senest 13. december. Tidsplaner skredet pga DONG’s tegninger var unøjagtige og den megen regn. Der mangler information til borgerne. På Søgårdsvej har Georg fået at vide at der skulle komme lys i ledningen inden nytår.

Men der er ikke meldt noget systematisk ud til boligejerne.

Vi oplever ofte at borgere bliver generet af dårligt planlagte projekter. Det er ofte information der mangler - specielt tidsplaner og ændringer i disse.

Pkt. 8: Lokale spørgsmål

Helsingørmotorvejen er ved at styrte sammen i sydgående retning mellem Kildegårds plads og Dyssegårdsvej pga. spunsvæg arbejdet. Der vil blive arbejdet i døgndrift. Man er ved at banke betonsøjler ned.

Vi fik mange henvendelser fra medlemmer, da vi efterlyste emner til Park og vej møde. De blev anonymiseret og sendt videre til kommunen. Vi skal give tilbagemelding til medlemmerne. På næste dialogmøde vil vi tage dem op og få tilbagemeldinger fra kommunen. Dem må vi så præsentere på generalforsamlingen.

Kan vi lave specifikke trafikspørgsmål om til generelle trafikspørgsmål op og tage dem med den nye trafikkoordinator og så give tilbagemelding til medlemmerne med kommunens svar.

Vi skal stadig svare hvert enkelt spørgsmålsstiller, så de ved, at vi tager dem alvorligt.

Vi kunne lave afstemninger på hjemmesiden for at finde de mest interessante spørgsmål. Men de er desværre ret nemme at snyde med og sandsynligheden for at folk stemmer er lav. Dyssegård fik ved en tidligere lejlighed ca 20 stemmer fra 500 medlemmer. Georg, Jens og Birgit vil strukturere spørgsmålene til kommunen. De vil skaffe feedback inden generalforsamling. 

Pkt. 9: Kommende arrangementer

Glögg 21/11. Georg taler med køkkenet på biblioteket i morgen og taler med Mathilde. Der er styr på det praktiske. Vi har ikke information om tilmeldinger - det går til Torben.

Generalforsamling - det tager vi senere. Birgit prøver at få rådhuset 21/22 april. Ellers kan vi måske låne frivilligcenteret og få catering.  

Pkt. 10: Bladet

Det blev et rigtig godt blad. Men det er stadig dyrt ifht fx Dyssegårds blad. Georg vil kontakte Dyssegårds trykker og høre, hvad han skal have for at lave et blad som vores, inkl layout og tryk.

Næste blad: artiklerne skal være klar ultimo januar.

Vi skal hver især finde på artikler.

Pkt. 11: Eventuelt

På Kærvangen 4 sank vejen. Jens sendte billede til Park og Vej, og det blev løst hurtigt. 

Busstoppestederne på Lyngbyvej bliver hele tiden smadret. Kan man bruge noget mindre smadrevenligt? Helle tager en snak med Peter Kirsch fra kommunen.

Buslinjeomlægning: Det er tænkt som en omlægning, ikke en reduktion. Men bussen er reduceret til 1 gang pr time i stedet for 2 på Gentoftegade. Handelsstandsforeningerne arbejder også med det under projektet “Liv i byen”

Der kommer REMA supermarked i stedet for tanken på Baunegårdsvej. 

Pkt 12: Næste møde:

Onsdag 8. Januar kl 18:15 hos Helle og Niels, Søgårdsvej 32.