Regnvandsseparering

Jeg troede vi alle var på vej på juleferie. Men så kom der lige en meget uheldig udmelding, som kan have store økonomiske omkostninger for den enkelte borger til følge.

Regnvand skal separeres fra spildevand

Allerede for flere år siden blev det gjort klart, at de forventede større nedbørsmængder nødvendiggjorde, at regnvand og spildevand måtte adskilles.


Siden har emnet ikke været diskuteret. Det havde klædt kommunen, om emnet var taget op med forskellige muligheder for udrulningen.

Hvad der sker fremadrettet er endnu ikke afklaret. GSG har allerede, sammen med Fællesrådet, taget initiativ til et møde med politikerne, hvor forskellige muligheder kan drøftes, ligesom det er vigtigt at vide, hvilken tidsramme vi taler om.

Som beskrevet så ved vi meget lidt lige nu, men sagen følges tæt, og vi vil straks vende tilbage, når vi ved mere.

Vi er i tæt kontakt med de øvrige grundejerforeninger, da problemet omhandler hele kommunen.