Nyhedsbrev 9 2022

September 2022

De lange lyse sommerdage er ved at rinde ud og hverdagen vender tilbage.

I grundejerforeningen har vi hen over sommeren arbejdet meget på især 2 forhold.

Det ene er udbygningen af Kildeskovshallen. Denne sag syntes desværre afgjort. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at arbejde videre med at udvide Kildeskovshallen med et nyt bassin.

Dette betyder nyt indgreb i fredskoven og formentligt også periodevis parkeringsproblemer i området. Lokalplan har været i høring og vil formentlig blive behandlet i kommunalbestyrelsen i september.

Det andet er den nye spildevandsplan. Som følge heraf kommer der også en separering af spildevand og regnvand. Disse forhold er meget komplicerede og bliver meget dyre. Da udrulningen skal ske over 25-30 år er det helt uigennemsigtigt.

Vi er tæt på sagen og vil prøve at kommen med en gennemgang og beskrivelse heraf i næste nummer af bladet.


Endelig har vi som tidligere oplyst fået mulighed for en rundvisning på SKOMUSEET.

Det sker torsdag den 22. september 2022 kl. 15.30

Der er begrænset pladser, men der er stadig enkelte ledige pladser. Tilmelding senest 12.9. kan ske via GSGs hjemmeside.