Nyhedsbrev 7 2022

Nyhedsbrev nr. 7 / 2022

maj 2022

Kære medlem

Dagene bliver nu længere og snart er det sommer igen.

Oplev Garderhøjfortet

Som annonceret i vores blad har vi genoplivet muligheden for en fornøjelig dag på Garderhøjfortet.

Arrangementet er lørdag den 11. juni 2022 kl. 15

Fejlagtigt anført i medlemsbladet som den 12. juni – men arrangementet er lørdag.

Efter en rundvisning på fortet og besøg i kanontårnet vil der blive serveret grillbøffer og pølser med kartofler og salat.

Vi satser på godt vejr, så vi kan nyde udelivet på det gamle fort. I tilfælde af regn har vi en nødplan.

Arrangementet kræver tilmelding. Det sker ved betaling af kr. 80 pr. person. (børn under 12 er gratis). Dette sker ved indbetaling på foreningens konto i Danske Bank, reg. Nr.4190 konto 7022832 SENEST DEN 27. MAJ 2022

Husk at anføre antallet af voksne og børn.


Sankthansaften

Planen er at få genoplivet traditionerne med Sankthansaften ved Gentofte Sø.

Lige nu har vi aftaler om bål ved søen, båltale ved borgmester Michel Fenger og en afslutning med de sædvanlige flotte fyrværkeri.

Vi håber, at vi med en samarbejdspartner kan supplere med aktiviteter til en festlig aften.

Dette vender vi tilbage med i nyhedsbrevet for juni måned.

Bådene i Gentofte Sø

Grundejerforeningen har 2 robåde, som vi har tilladelse til at sejle med i perioden 1. juni til 31.oktober. Meningen er at de skal være til rådighed for vores medlemmer.

Adgang til båden erhverves ved kontakt til Flemming Torp på telefon 40 16 60 18 eller på mail flemming@gsg.dk. Adgang til bådene gives ved at man får en nøgle, som man betaler for til kostpris.

Bestyrelsen forudsætter at brugerne af bådene medvirker til sikring af bådenes drift: løbende rengøring og vedligeholdelse.

Den løbende rengøring forudsættes varetaget af brugerne, der rengør bådene i forbindelse med deres ture på Gentofte Sø. Midler til rengøring ligger i bådene.

Vedligeholdelsen udføres efter behov. Hvis der er behov for det, indkaldes brugerne, så de kan medvirke til at udføre den nødvendige vedligeholdelse efter vejledning fra Flemming Torp.

Nye medlemmer til bestyrelsen

Som alle kunne se på generalforsamlingen, er bestyrelsen skrumpet ind. I dag er vi kun 4 og vedtægterne giver plads til 9.

Derfor savner vi medlemmer, der vil være med i et inspirerende samarbejde og ideudveksling i bestyrelsen. Der holdes 4-5 møder om året.

Ring eller skriv til formanden Georg Sandersen, tlf. 60165933 eller til næstformanden Helle Harremoës, tlf. 39401228 for nærmere aftale.

Brug eventuelt foreningens mail: mail@gsg.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen