Nyhedsbrev 6

April 2022

Kære medlem

Efter vel overstået generalforsamling kalder hverdagen igen.

Det første vi skal have gjort, er at indgive høringssvar til spildevandsplanen, der netop er sendt i høring.

Kommunalbestyrelsen har taget en principbeslutning om, at afledning af regnvand og spildevand skal adskilles. Selvom princippet er godt, er der praktiske og ikke mindst økonomiske forhold, som bør tænkes ordentligt igennem. Det mener vi ikke, at man har gjort, og derfor har vi sammen med de andre grundejerforeninger i Fællesrådet af Grundejerforeninger udarbejdet vedlagte høringssvar, som er indsendt samt sendt til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen og pressen.

Vi opfordrer alle vore medlemmer til at følge debatten nøje og gerne indsende høringssvar på kommunens hjemmeside. Høringssvaret kan ganske enkelt være beskeden ”Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet” og det indsendes her

Høring - Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 - Gentofte Kommune (niras.dk).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Se selve indsigelsen her