Nyhedsbrev 4 2022

April 2022

Kære medlem

Generalforsamling

Tiden går og foråret spirer frem. Så er det også generalforsamlingstid.

Det foregår i år i Kildeskovshallen tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.00

I forlængelse af generalforsamlingen har GSG inviteret borgmester Michael Fenger til at fortælle om kommunens planer for blandt andet udbygning af regnvandsudledning og andre tiltag af betydning for grundejerne.

Tilmelding til efterfølgende spisning/buffet sker ved indbetaling af 55,- kr. pr. deltager til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 senest tirsdag 19. april.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.

Ny lokalplan for Mesterlodden

For nylig er der udsendt nyt lokalforslag for Mesterlodden. Mesterlodden er udelukkende et erhvervsområde. Som grundejerforening har vi ingen holdning hertil så længe det ikke får indflydelse på vores almindelige ejendomme.

Lokalplanen åbner dog mulighed for at skovbyggelinjen ud mod Gammelmosen ændres. Gammelmosen er trængt nok i forvejen og behøver ikke at blive presset yderligere.

Derfor har grundejerforeningen gjort indsigelse mod at ændre på skovbyggelinjen. Lad os bevare skovbyggelinjen som den er. De ejendomme der er lovligt opført, og ligger indenfor den nuværende skovbyggelinje, bliver liggende, men der må ikke opføres yderligere.

De bedste hilsner

Bestyrelsen


Generalforsamling

Tiden går og foråret spirer frem. Så er det også generalforsamlingstid.

Det foregår i år i Kildeskovshallen tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.00

I forlængelse af generalforsamlingen har GSG inviteret borgmester Michael Fenger til at fortælle om kommunens planer for blandt andet udbygning af regnvandsudledning og andre tiltag af betydning for grundejerne.

Tilmelding til efterfølgende spisning/buffet sker ved indbetaling af 55,- kr. pr. deltager til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 senest tirsdag 19. april.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.

Ny lokalplan for Mesterlodden

For nylig er der udsendt nyt lokalforslag for Mesterlodden. Mesterlodden er udelukkende et erhvervsområde. Som grundejerforening har vi ingen holdning hertil så længe det ikke får indflydelse på vores almindelige ejendomme.

Lokalplanen åbner dog mulighed for at skovbyggelinjen ud mod Gammelmosen ændres. Gammelmosen er trængt nok i forvejen og behøver ikke at blive presset yderligere.

Derfor har grundejerforeningen gjort indsigelse mod at ændre på skovbyggelinjen. Lad os bevare skovbyggelinjen som den er. De ejendomme der er lovligt opført, og ligger indenfor den nuværende skovbyggelinje, bliver liggende, men der må ikke opføres yderligere.

De bedste hilsner

Bestyrelsen