Nyhedsbrev 3 2022

Marts 2022

Kære medlem

Der sker meget omkring os lige nu.

Allerførst vil vi henlede opmærksomheden på disse åbne møder omkring:

Gentofte fri for tyveri.

Som holdes i Rådhushallen onsdag den 23. marts 2022 kl. 19 -21

Alle er velkomne. Mødet indledes af borgmester Michael Fenger, hvorefter der vil være indlæg af Bo Trygt og lokalpolitiet. Der vil være boder med forskellige input til hvordan man bedst sikrer sit hjem.

Læs mere om arrangementet på www.frifortyveri.gentofte,dk.

Senere har vi borgermøde om etablering af en skulptur til minde om Benny Andersen.

En gruppe borgere foreslår etablering af en skulptur af Kenn André Stilling i Nymosen til minde om forfatter og musiker Benny Andersen, som er født og opvokset i Vangede.

Om dette projekt holder Gentofte Kommune borgermøde for at afdække borgernes holdning til værkets udformning og placering.

Mødet afholdes på Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45 torsdag den 31.marts 2022 kl. 19.00

Der skal ikke ske tilmelding.

Hvis der er spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til: srk@gentofte.dk

Endelig har vi fået forslag til ny lokalplan for Tuborg Haveby.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som kolonihaveområde med enkelte helårsboliger.

Om denne lokalplan er der borgermøde onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00

Hele forslaget findes på kommunens hjemmeside. Hvis man ønsker at deltage skal man huske at tilmelde sig. Dette sker via Gentofte Kommunes hjemmeside.

Spildevandsseparering

Der er desværre intet nyt om spildevandssepareringen. Vi afventer nogle svar fra kommunen, som vi forventer at have senere i marts måned. Straks disse svar modtages vil vi vende tilbage.

Det kan allerede nu oplyses, at der her i foråret kommer en ny spildevandsplan, som bliver sendt ud i høring.

Sammen med de andre 5 gamle grundejerforeninger er vi i tæt dialog med kommunen. Det har indtil nu ikke givet brugbare resultater.

HUSK generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. april kl. 18 i Kildeskovhallens mødesal.

Læs mere herom i medlemsbladet.

De bedste hilsner

Bestyrelsen