Nyhedsbrev 2023 6

Nyhedsbrev nr 6, 2023

Så gik den sommer ..

Sommeren går på hæld og for de fleste er det tilbage til hverdagen. I

grundejerforeningen er vi igen i arbejdstøjet. Hen over efteråret

kommer der flere forhold, som vi må forholde os til.

Inden længe må vi forvente, at der kommer oplæg til endeligt

administrationsgrundlag for udrulning af spildevandsepareringen.

Mange spørgsmål henstår stadig ubesvaret. “I hvilket omfang bliver vi

grundejere forpligtet” og “hvad kommer det til at koste?” er nogle af

dem.

Mere herom, når materialet er modtaget.

Ny parkeringsorden

Der er bebudet en ny parkeringsorden for Gentofte. Der har været

borgerhøring herom, og alt tyder på, at der ikke kommer de store

ændringer. I september 2023 vedtager kommunalbestyrelsen den

specifikke plan. Planen forventes at bliver igangsat som forsøg i

januar 2024. Når vi kendes de nye forhold mere præcist, vil vi

skrive ud herom.

Hastigheder

Et andet spørgsmål, der tales meget om, er hastigheder, og støj affødt

heraf. Her er Helsingørmotorvejen et særligt problem, idet vejen er en

statsvej. Alt andet lige, så kan vi ikke forstå, at hastigheden på den

del af Helsingørmotorvejen, der går gennem Gentofte Kommune, skal

være 90 km/t når hastigheden i Lyngby-Tårbæk er 70 km/t og i

København er 60 km/t.

Med hensyn til støjen fra de almindelige kommunale veje arbejdes der

på at lave forskellige reguleringer af trafikken, herunder

hastighedsnedsættelser. Vi arbejder med kommunen, og også her

afventer vi en eller anden form for oplæg.

Ska' du ha' hjælp?

Bestyrelsen modtager ofte henvendelser fra enkeltmedlemmer om

forhold eller hændelser lige dér hvor de bor. Det kan være noget,

der ser mærkeligt ud eller virker forkert.

Man er meget velkomment til at rette henvendelse om sådanne

forhold. Nogle gange har bestyrelsen svaret herpå. Hvis ikke det er

tilfældet, har vi mange gange nogle kontakter ved kommunen, hvor vi

kan få de nødvendige oplysninger. Hvorfor lade sig irritere, hvis der er

en fornuftig forklaring.

Brug helst mailen.

Tænk på julen nu ...

Bestyrelse planlægger et ”før jul” arrangement, onsdag den 22. november 2023 kl. 19:00. En god ide vil være at reservere dagen.