Nyhedsbrev 2023 3

Nyhedsbrev 3 2023

____________________________

maj 2023


Kære medlem

Snart er det sommer og så har vi de lange lyse aftener med sol og varme. Vi er klar til at grundejerforeningens sommeraktiviteter igangsættes.


Bådene på Gentofte Sø

Åbent hus

Har I nogensinde sejlet i foreningens både på Gentofte sø? Set vores dejlige sø fra en anden vinkel? Måske virker det uoverskueligt. Hvornår må man sejle? Hvor og hvordan får man nøgle, hvor er årer og redningsveste? Hvordan gør man rent efter sig? Hvordan fortøjer man? I år holder foreningen Åbent Hus første lørdag efter sæsonstart. Så kan man prøve bådene og blive hjulpet godt i gang.

Bestyrelsesmedlemmer vil være klar til at hjælpe lørdag den 3. juni fra 10:00 til 12:00 ved bådebroen.

Grundejerforeningen råder over 2 robåde, som medlemmerne har mulighed for at låne.

For at få adgang til bådene skal man have kode eller nøgle. Denne fås ved af overføre kr. 50,00 til bankkonto, reg.nr. 4190, kto. 7022832 og herefter rette henvendelse til:

Flemming Torp, tlf. 40166018 eller på mail: flemming@gsg.dk

Når engangsgebyret er betalt vil der kunne sejles gratis hele sæsonen.


Sankthansaften

 I lighed med tidligere år vil der være bål ved Gentofte Sø, hvor borgmesteren kommer forbi for at give en sommerhilsen.

Borgmesteren holder båltalen kl. 21.30, hvorefter bålet tændes kl. 22.00. Aftenen vil blive afsluttet med et flot fyrværkeri arrangeret af grundejerforeningen.


Redaktør til GSG bladet søges 

Kunne du tænke dig at være redaktør for GSG-bladet? GSG-bladet er Grundejerforeningens talerør til medlemmerne om alle de væsentligste ting, der sker i kommunen. Vi kan love et sjovt arbejde, hvor vi hjælpes ad med at skrive de vigtigste nyheder. Bladet er hidtil udsendt to gange om året. Som redaktør får du ansvaret for at samle artiklerne og stå for dialog om opsætning med trykkeriet.  


Hvordan skal GSG kommunikere i fremtiden? 

Den nyvalgte bestyrelse har besluttet at se på, hvordan vi bedst kommunikerer i fremtiden og hvilke kanaler vi skal bruge. Når vi er kommet længere med det arbejde, vil vi drøfte det med medlemmerne. Input er meget velkomne – skriv gerne til formanden: formand@gsg.dkNy parkeringsorden

Gentofte Kommune har holdt borgermøde og udbedt sig bemærkninger til en ny parkeringsorden. Håbet er at komme det parkeringskaos vi oplever flere steder i kommunen til livs.

Grundejerforeningen har sendt vores bemærkninger hertil og afventes således sagens behandling i kommunalbestyrelsen i juni 2023.

Vores bemærkninger til ideoplægget kan ses på vores hjemmeside under Lokalplaner og høringer, KLIK her


Bevaringsværdige træer

Vi er bekendt med at Gentofte Kommune har et projekt i gang med at se på bevaringsværdige træer. Ikke kun på offentlige arealer, men også på private ejendomme.

I den forbindelse har vi henvendt os til kommunen for at få afklaret, hvad der vil komme af regler og hvad det kan indebære af restriktioner for den enkelte grundejer.

Vi vender tilbage når vil modtager kommunes svar på vores henvendelse.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen