Nyhedsbrev 2023 2

Nyhedsbrev 2 2023

____________________________

3. april 2023


Kære medlem


Husk generalforsamlingen onsdag den 19. april 2023 kl. 18

Den afholdes i kantinen på Gentofte Rådhus - se yderligere i medlemsbladet for marts 2023.

HUSK TILMELDING TIL SPISNING– ved indbetaling af kr. 55,- pr. deltager senest 11. april til foreningens konto reg.nr. 4190 konto 7022832 eller med MobilePay Box 1189UJ

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.


Efter selve generalforsamlingen vil vi få besøg af projektleder Mads Kromann fra Gentofte Kommune med et indlæg om kommunens beslutning om separationen af spildevand og regnvand.


Hvorfor er det nødvendigt at separere spildevand og regnvand? Hvad betyder det for os borgere? Hvad kommer det at koste os? Skal alle vores veje graves op? Og mange flere spørgsmål vil vi prøve at få svar på.


Ny redaktør søges til vores medlemsblad og nyhedsbreve

I mange år har vi haft et flot repræsentativt medlemsblad. Dette kræver et godt forarbejde. Hertil har vi brug for en ny redaktør, da vores hidtidige redaktør Torben Schipper har ønsket at give plads til nye kræfter på denne post, der nu også rummer vores nyhedsbreve.


Har du lyst eller er du bare nysgerrig for at deltage i dette arbejde hører vi gerne fra dig.

Du kan høre mere om arbejdet hos Torben Schipper (mail: kasserer@gsg.dk), formanden Georg Sandersen (mail: formand@gsg.dk) eller hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Borgermøde om parkeringsforholdene i Gentofte Kommune

Gennem mange år har parkeringsforholdene i Gentofte Kommune ikke været optimale. Hvad der kan eller skal gøres for at ændre forholdene, er der delte meninger om.

I 2022 lavede Gentofte Kommune en borgerundersøgelse om borgernes behov og holdninger hertil. I fortsættelse heraf er der nu lavet 3 scenarier for den fremtidige parkeringsorden i kommunen.

Disse forslag er nu sendt i høring.

Der er borgermøde på rådhuset den 18. april 2023 kl. 19 og høringssvar skal være Gentofte kommune i hænde senest den 25. april 2023 kl. 12.

Alle kan deltage i borgermødet. Bestyrelsen vil selvfølgelig være repræsenteret.

Du kan se alt om den nye parkeringsorden, de 3 scenarier og borgermødet på Gentofte Kommunes hjemmeside under: Om kommunen/nyheder


Håber at se rigtig mange til generalforsamlingen.

Bestyrelsen