Nyhedsbrev 2023 1

Nyhedsbrev 1 2023

____________________________


Januar/Februar 2023

Kære medlem

Selvom vi snart skriver 1.februar, vil vi gerne ønske alle et rigtig godt nytår.Separationen af spildevand

Kommunens store projekt med separation af spildevand og regnvand er ved at gå ind i en afgørende fase. At separationen kommer, er der ingen tvivl om, den er endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet er blot hvor omfattende den bliver, og hvad den kommer til at koste, herunder hvad dækker kommune og hvad skal den enkelte borger selv betale.


Der har været mange indsigelser i forløbet, herunder flere forhold fremført af grundejerforeningerne. Der foreligger nu et udkast til et administrationsgrundlag og et endeligt oplæg ventes her slut januar/start februar.

Vi vil prøver at lave en beskrivelse af sagsforløbet, og en status på hele sagen i vores næste nummer af bladet, som udkommer omkring 1. april.


Dialogmøder med Gentofte kommunes forvaltning Park og Vej

Som bekendt har grundejerforeningens bestyrelse halvårlige møder med Park og Vej. Her tales om stort og småt. Der kan ikke træffes beslutninger. Mange gange kan vi medvirke til at påvirke de beslutninger, der senere træffes i forvaltningen.


Til det kommende møde vil vi gerne have en drøftelse af hastighederne på vores veje, herunder nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejen. Endvidere vil vi gerne fremføre ønsket, om vi kan undgå gennemkørsel med store tunge køretøjer på klasse 3 og 4 veje.

Herudover kunne vi tænke os en markering af nedkørsler fra cykelstier således, at parkering undgås udfor diverse nedkørsler.


Et sådant møde har vi igen i marts måned. Skulle der være medlemmer, der har ønsker eller andre forhold de mener bør ændres eller påtales, så giv os en meddelelse herom. Vi vil gerne tage emnet med til mødet og her enten søge at påvirke til en løsning, eller måske bare få en forklaring.

Meddelelse gives bedst på mail: mail@gsg.dk eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.


De bedste hilsner

Bestyrelsen