Brev 2 2022

Marts 2022

Gentofte kommune har inviteret til borgermøder om forskellige tiltag, hvor kommunen vil øge indsatsen.

Det første er om at gøre noget for den grønne omstilling. Her laves en

Workshop om grønnere byrum og veje

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19-21 på Gentofte Rådhus

Af praktiske grunde bedes man tilmelde sig på: jcza@gentofte.dk

Se kommunens indbydelse neden for.

Senere på måneden kommer der borgermøde om Gentofte fri for tyveri

Det bliver onsdag 23. mats 2022 kl. 19- 21.30 på Gentofte Rådhus

Her vil der være forskellige stande, hvor det er muligt at få oplysninger om, hvad man kan gøre for at undgå tyveri. Efter velkomst ved borgmesteren vil der være indlæg fra politiet og Bo Trygt.

Et mere detaljeret program vil blive udsendt. Det vil vi vende tilbage til.

Lad os sammen gøre Gentofte kommune til et endnu bedre sted at bo.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Invitation til workshop om grønnere byrum og veje Gentofte

Kommune ønsker at fortsætte den gode tradition som en grøn kommune. Derfor vil vi gerne invitere dig til at deltage i en workshop om grønnere byrum og veje. På workshoppen vil vi gerne høre din mening og have en dialog om mulige tiltag og indsatser for at styrke den grønne karakter i byrummene.

Vi håber at få en masse gode input, som kan indgå i det videre arbejde med kortlægning af potentialerne for begrønning, og som vil medvirke til, at vi fortsat på kvalificeret vis kan udvikle det grønne udtryk i Gentofte Kommune.

Program for workshoppen

• Præsentation og rammesætning af initiativet

• Idéudvikling i mindre grupper

• Opsamling

Hvornår

Torsdag den 10. marts 2022 Kl. 19-21 Sted Kantinen på Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tilmelding Du tilmelder dig ved at sende en mail til Jakob Carlé Zabel jcza@gentofte.dk senest den 8. marts. Til workshoppen vil vi byde på sandwiches og kolde/varme drikke. Vi håber at se dig til en inspirerende og udbytterig aften. Venlig hilsen Gentofte Kommune