Nyhedsbrev 12 2022

Nyhedsbrev 12 2022

____________________________

December 2022


Kære medlem

Igen er det blevet vinter, og igen har vi juletid og inden længe har vi et nyt år, nemlig 2023.

Meget blev der talt om og mange ting er igangsat. De store resultater lader dog vente på sig.


Støjgenerne er kommet frem på dagsordenen og noget er gjort. På flere af kommunens veje er hastigheden nu nedsat til 50 km/t , men det store problem med støjen fra Helsingørmotorvejen er stadig uløst.


Parkeringsproblemerne tales der nu alvorligt om. Kommunen har lavet en spørgeundersøgelse, men det er stadig uvist hvad der kommer ud af denne. Vi mangler fortsat en mere langsigtet løsning, hvor behov for korttidsparkering imødekommes, og langtidsparkering er mulig efter borgernes behov.


Kommunalbestyrelsen har vedtaget at udbygge Kildeskovshallen, og mangler nu kun en godkendelse fra fredningsmyndighederne.

Og så har vi den helt store udfordring med separation af spildevandet. Den sag kommer der meget mere om i 2023. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et administrationsgrundlag. Det lyder meget godt, men spørgsmålet om betaling/finansiering er stadig uafklaret. Denne sag arbejder vi med i Fællesrådet i dialog med Kommunen.


Der er nok at tage fat på, så nu puster vi ud og samler kræfter til, at fortsætte arbejdet med at få rimelige og forståelige forhold omkring de igangværende opgaver samt til de nye opgaver som helt givet vil komme i 2023.


Sluttelig kan vi oplyse, at generalforsamlingen 2023 afholdes på Gentofte Rådhus

Onsdag den 19. april 2023.


Grundejerforeningen ønsker alle en god jul samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Georg Sandersen