Nyhedsbrev 11 2022

HUSK

Før-jul arrangementet torsdag den 17. november 2022 kl. 19 i Kildeskovshallens mødelokaler (Opholdsstuen), indgang F

hvor vi serverer glögg og æbleskiver, og hvor Ulrik Kampmann Hansen fra Lokalhistorisk forening kommer og fortæller om de gamle rytterskoler, der startede i Gentofte for 300 år siden.

Arrangementet er gratis, men af praktiske hensyn, skal vi bede om tilmelding pr. mail til: tilmeld@gsg.dk senest den 9. november 2022. Husk anfør antal deltagere.

Spildevandssepareringen

Klimaplanen er nu vedtaget og hermed er den varslede separering af spildevandet er realitet. Dette vil alt andet lige give en masse praktiske problemer. Der er lige nu ikke svar på ret meget herom, men der er også en del tid inden beslutningerne skal realiseres. Det første område startes op i 2025 og det vil være en plan for et delområde med start på en udrulning i 2028.

Den økonomiske byrde er endnu ikke helt afklaret, men en ting er sikkert, og det er at grundejerne kommer til at betale på den ene elle den anden måde. Vi håber, at der snarest kommer en afklaring heraf, dels om fordelingen og dels om finansieringen.

GSG følger sagen nøje, og vi vil straks vende tilbage, når der sker noget nyt.

Kildeskovshallen

Lokalplanen om udvidelse af Kildeskovshallen, der har været i høring, er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det på trods af de mange meget kritiske høringssvar. Samt at parkeringsudfordringerne faktisk bliver forværret nu hvor Slots- og Kulturstyrelsen meget fornuftigt har sagt nej til at udvide parkeringspladser i området, fordi der ikke må fældes flere træer.

Sagen går nu videre til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor projektet skal godkendes. Vi vil her endnu en gang fremføre vores indsigelser og bekymringer over at Gentofte står til at miste endnu et grønt område.

De bedste hilsner

Bestyrelsen