Nyhedsbrev 10 2022

Vi er nu tilbage til hverdagen.

Efterårsnummeret af vores blad er netop udkommet, og hvis I ikke allerede har modtaget det, er det lige på trapperne.


Juleafslutning

Det er blevet en tradition, at vi i slutningen af november holder en lille juleafslutning.

Det bliver i år torsdag den 17. november 2022 kl. 19 i mødelokalerne i Kildeskovshallen.

Her vil Ulrik Kampmann Hansen fra Lokalhistorisk forening indlede med et indlæg om Rytterskolerne i Gentofte, Københavns amt og i hele Danmark. 300 år. Se mere herom i medlemsbladet.

Efter indlægget vil vi ønske hinanden god jul med en gang gløgg og æbleskiver.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til disponeringer ved arrangementet beder vi om tilmelding på mail (husk at angive antal deltagere): tilmeld@gsg.dk


Fjernvarme

Som det er de fleste bekendt er Gentofte Kommune i fuld gang med at udrulle fjernvarme.

Store dele af kommunen har fået fjernvarme, og den resterende del kommer på i de kommende år.

Selve udrulningen forventes afsluttet i 2028. Udrulningen startede i den sydlige del af kommunen for nogle år siden. Den blev imidlertid sat på pause grundet forskellige regler.

I GSGs område er vi godt med. Mange har fået installeret fjernvarme, og de resterende forventes at kunne komme på indenfor få år.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme oplyser, at det p.t. ikke er muligt at fremskynde udrulningen yderligere, dels på grund af mangel på medarbejdere og dels på grund af indgriben i infrastrukturen i områderne.

De borgere, der i første omgang ikke tog imod tilbuddet om at få fjernvarme, har også mulighed for at komme med. Det kræver dog en separat aftale med fjernvarmeselskabet, og det koster et tilslutningsgebyr. Er der ønsker herom, er det nødvendigt, at der rettes henvendelse til fjernvarmeselskabet. Se hjemmesiden gentoftefjernvarme.dk

Vi følger sagen nøje, men problemet er størst for vores medborgere, der bor i den nordlige del af Gentofte Kommune.

Hvis du ikke allerede har fjernvarme, kan du gå ind på Gentofte Fjernvarmes hjemmeside og se om du kan få fjernvarme, eller hvornår det bliver muligt i dit område. Følg dette link: KLIK her

Derudover kan du under nyheder: KLIK her følge med i, hvad der sker af nyt i forbindelse med fjernvarme generelt og selve udbygningen.


Tyveri og indbrud

Vi har igen og igen skrevet om tyveri og indbrud. Desværre er det et forhold vi får svært ved at holde os ude af. Statistikkerne viser positivt nok en faldende tendens, men der er fortsat mange, der får en kedelig oplevelse.

Vi må alle stå sammen og give tyven en kedelig oplevelse her i vores område. Derfor er vores anbefaling:

Hold øje med hinanden og med hvad der sker på vejen. Ved observation af mistænkelige forhold ring 1-1-4

Meld jer til NABOHJÆLP -se artikel i bladet.

Det værste tyven kan opleve, er at blive set og hermed risiko for at blive genkendt.


Sidste nyt –

Vi har netop afholdt dialogmøde med Gentofte kommunes Park og Vej

Herfra kan vi oplyse:

* vi har igen spurgt til muligheden for at få etableret en pantstation på genbrugspladsen. Vi blev lovet, at der bliver rykket for svar.

* grunde, der henligger tilgroet og ikke passes, er det ikke muligt at gribe ind over for, hvis forholdet ikke er til gene for naboer eller andre. Med gener tænkes mest på miljøgener og bevoksning ud på offentlige arealer.

* Smakkegårdsvej er ikke glemt. Der er udarbejdet et projektforslag med beplantning i siderne og streger i vejkanten. Det sidste gør at vejen kommer til at fremstå smallere, og erfaringen er, at det nedsætter farten. Projektet skal imidlertid tilpasses den fremtidige spildevandsseparering, og ventes derfor først at komme i gang i 2024.