Brev 1/2022

Januar/februar 2022

Allerførst rigtig godt nytår til alle

Året 2021 blev et mærkeligt år. Vi fik ikke lov til at udfolde alle vores ønsker om aktiviteter for vores medlemmer. Alt tyder på at dette ændrer sig i 2022. Begrænsningerne er i stort omfang bortfaldet og vi har derfor planlagt flere arrangementer i løbet af året.

Disse arrangementer er mest for at fremme hyggeligt samvær og kendskabet til vores lokalområde.

Vi har stadig mange indbrud i både biler og boliger. Det er derfor vigtigt, at vi holder øje med hinanden og at uønskede besøgende føler sig overbegloet og fortrækker fra vores område.

Vi har også alvorligere ting at forholde os til.

Fornyelig fik vi stormen Malik. Som man kunne forvente, væltede den træer og plankeværker fald til jorden. Her kommer så udfordringen; hvem skal rydde op, når naboens træ vælter hen over skellet?

Hovedreglen er, at grundejeren, hvor træet ligger, skal rydde op, selvom det er naboens træ.

Forholdet er godt beskrevet på Bolius hjemmeside KLIK HER

Og med hensyn til de forsikringsmæssige forhold bringer Bolius en udførlig omtale KLIK HER


Helt aktuelt har vi det omfattende projekt: Adskillelse af regnvand og spillevand.

Lige nu har kommunalbestyrelsen truffet en principbeslutning om projektets gennemførelse, med vidtrækkende konsekvenser for grundejerne. Da det alene er en principbeslutning for nuværende, medfører det, at der kun foreligger meget få oplysninger om de faktiske forhold og konsekvenser.

Det kan blive meget dyrt. For i principbeslutningen er det os borgere (grundejere) der skal betale.

Vi, de gamle grundejerforeninger i Fællesrådet, har indledt møder med kommunen om projektet for at få oplysninger om hvad projektet indebærer? Hvad kommer det til koste for den enkelte grundejer? Hvad er tidsplanen? Og meget andet.

Det næste der sker er, at der skal vedtages en ny spildevadsplan. Forud for dette vil der blive en høring om spildevandsplanen. Dette forventes at ske april/maj 2022. Først herefter kan vi forvente, at der kommer en plan for udrulningen af separationen af spildevandet, med reelle oplysninger vi kan forholde os til.

Der arbejdes målrettet på, at mange af de praktiske spørgsmål kan besvares inden vi når så langt.

Vores forventning er, at vi får indflydelse herpå. Læs mere om denne sag i vores kommende medlemsblad i marts måned.

Husk generalforsamlingen. Den fastlagt til tirsdag den 26. april 2022 i Kildeskovhallens mødelokaler. Indkaldelsen bringes i sin fulde ordlyd i medlemsbladet.

De bedste hilsner

Bestyrelsen