Nyhedsbrev nr. 1

Oktober 2021


I bestyrelsen har vi længe tænkt på, hvordan vi kan øge informationerne til medlemmerne om, hvad GSG kommer under vejr med om, hvad der sker i kommunen, og hvad foreningen i øvrigt beskæftiger sig med.

Hidtil har vi klaret os med vores 2 årlige medlemsblade, men vil gerne kunne viderebringe informationer om aktuelle tiltag i kommunen og løbende kunne orientere om, hvilke holdninger grundejerforeningen har hertil. Herudover kan der være nogle praktiske oplysninger om for eksempel aktuelle tiltag fra kommunens side.

Ambitionen er så vidt muligt et månedligt nyhedsbrev, dog færre i sommermånederne. Disse vil være nummereret, således at man kan følge med i, om man har set dem alle.

Og her er så første nummer af nyhedsbrevene.

Generalforsamlingen 2021

Den udskudte generalforsamling i foråret har været afholdt den 5. oktober. Det blev en hyggelig sammenkomst på GVI med buffet i Bistro 28, hvor der blev talt lidt om, hvad der sker i kommunen.

Der var ingen forslag til behandling. Bestyrelsen fortsætter uændret, men er desværre ikke fuldtallig. Vi håber derfor du vil være interesseret i at indgå i bestyrelsen. Indsatsens omfang er du selv med til at bestemme. Skulle du være interesseret i at høre om bestyrelsens arbejde så kontakt Georg Sandersen pr. mail: formand@gsg.dk, tlf. 60165933 eller en af de andre fra bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen er lagt ud på hjemmesiden.

Gentofte fri for tyveri

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med af Gentofte Kommunes leder af indsatsen mod tyveri. Det afgørende for hele projektet er, at om vi får lov til at etablere en eller anden form for vagtværn med mulighed for at rykke ud. Denne del afventer en tilladelse fra Justitsministeriet.

Ventetiden er blevet brugt til massiv information om, hvad vi selv kan gøre for at sikre vores ejendomme.

I den forbindelse tilbydes også TRYGHEDSVANDRINGER. Det er vandringer rundt i eget område, hvor der tales om, hvilke tiltag der umiddelbart kan gøres for at holde tyven ude. Man behøver ikke være særlig mange.

Er man en gruppe, der har interesse for en sådan tryghedsvandring, kan man henvende sig enten til GSGs formand Georg Sandersen, tlf. 60165933, mail: formand@gsg.dk eller til lederen af Gentofte – fri for tyveri: Gitte Larsen Dalskov, tlf. 40185624, mail gls@gentofte.dk

Lokalplaner og borgerhøringer

Bestyrelsen modtager besked om alle nye lokalplaner. Ved de lokalplaner, der vedrører vores områder, vil bestyrelsen deltage i de efterfølgende borgermøder, ligesom bestyrelsen vil afgive høringssvar. Det vil især være forhold som byggeprocenter, byggehøjder, parkeringsforhold og trafikafviklinger GSG vil interessere sig for. Bl.a. er GSG lige nu optaget af de aktuelle sager med ejendomsudvikleres projekter med etagebyggeri på Baunegårdsvej og Brogårdsvej.

Juleafslutning

Endelig skal vi minde om, at vi afslutter året med den sædvanlige julekomsammen, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver. Arrangementet i år bliver på

Sognegården ved Gentofte Kirke mandag den 22.november 2021 kl. 19.

Gratis adgang, men husk tilmelding senest 17. november til: tilmeld@gsg.dk

Det er hvad vi har lige nu. Vi vender snart tilbage.


De bedste hilsner

Bestyrelsen