Ro en tur på Gentofte Sø

Vedrørende forvaltning af foreningens både på Gentofte Sø

Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede stiller 2 både til rådighed for foreningens medlemmer.

Afgang til båden erhverves ved kontakt til Flemming Torp på telefon 40 16 60 18 eller på mail flemming@gsg.dk. Adgang til bådene gives ved at man får en kode til en nøgleboks, som man betaler 50 kr for.

Bestyrelsen forudsætter at brugerne af bådene medvirker til sikring af bådenes drift: løbende rengøring og vedligeholdelse.

Den løbende rengøring forudsættes varetaget af brugerne, der rengør bådene i forbindelse med deres ture på Gentofte Sø. Midler til rengøring ligger i bådene.

Vedligeholdelsen udføres efterbehov. Hvis der er behov for det indkaldes brugerne, så de kan medvirke til at udføre den nødvendige vedligeholdelse efter vejledning fra Flemming Torp.

Det praktiske:

  • Den kode du køber virker til nøgleboksen, som sidder over postkassen, som står ved huset over for bådebroen.

  • I nøgleboksen ligger der en nøgle til postkassen.

  • Når du har låst postkassen op, skal du låse nøglen ind i nøgleboksen igen.

  • I postkassen ligger der en nøgle til lågen på selve bådebroen.

  • Når du har låst dig ind til bådene, skal du lægge bådebrosnøglen tilbage i postkassen.

  • GSG har to både med tilhørende årer.

  • Der står en boks med redningsveste til fri afbenyttelse.

  • Efterlad alting som du ønsker selv at finde det

  • Du må ikke gå i land andre steder end ved bådebroen.

  • Det er ikke tillandt at ro Sankt Hans aften af sikkerhedshensyn.

Da Gentofte Sø er et Natura2000 område, er det kun tilladt at sejle på søen i perioden fra d. 1. juni til 31. oktober (nøglen til bådebroen vil derfor kun være i postkassen i denne periode).

Oplever du problemer med nøglen eller bådene, kan du kontakte Flemming (40 16 60 18/ flemming@gsg.dk).


Hvis man vil fiske fra bådene og er over 18 år, skal man have fisketegn. Et fisketegn koster ca. 50 kr., hvis man bor i kommunen. Man skal dog samtidig være i besiddelse af et lystfiskertegn fra staten. Det kan bestilles på www.fisketegn.dk og koster 185 kr. pr. år, hvis man er mellem 18 år og den alder, hvor man har ret til at oppebære folkepension.

Husk at det kun er tilladt at fiske fra båd og ikke fra bredden eller broerne.


Vi håber du får nogle hyggelige stunder med sejlads på søen.