Kørebanerendoldelse


Oversigt over renholdelse af vore veje:

blå = mandag, rød = tirsdag, grøn = onsdag, violet = torsdag, brun = fredag

Renholdelsesuger:

Område 1: 1. hele uge i md., område 2: 2.uge, område 3: 3. uge, område 4: 4.uge

Den planlagte kørebanerenholdelse på faste dage i måneden kan ikke gennemføres i perioder med sne og frost eller ved kraftigt bladfald.

Planlagt kørebanerenholdelse på datoer der er helligdage udføres i dagene forinden.