Dialogmøde 20190320

Referat 

Mødedato: 20. marts 2019 kl.14:00 – 15:30. 

Mødested: Kommuneservice kl.13:50, vi går samlet til mødelokalet. 

Mødelokale: Møderum 316, 3. sal i Rådhushallen. 

Deltagere: 

Fra Grundejerforeningen 

Birgit Lemvigh, Jens Tarp, Henning F. Nielsen, Flemming Torp 

Fra Gentofte Kommune, Park og Vej: 

Park- og vejchef Henning Uldal, koordinator Peter Normark Kirsch, driftschef Robert E. Meisner og landskabsarkitekt Christina Dreyer-Nielsen. 

Referent: Conny Frank 

Emner til drøftelse: 

Til mødet var projektleder Mathias Elle fra Novafos samt afdelingsleder Liselotte K. Ludvigsen fra Natur og Miljø, Gentofte Kommune, indbudt for kort at informere omkring Svanemøllens Skybrudstunnel. 

Arbejdet med Svanemøllens Skybrudstunnel foregår i et samarbejde med Hofor A/S. Skybrudstunnelen skal håndtere de store vandmængder ved skybrud og vedvarende regn, der i dag giver oversvømmelser i byrummet og i kældre. '

Første høring af idéfasen har været afholdt og Miljøstyrelsen vurderer på de miljømæssige forhold. 

Det er et stort infrastruktur arbejde der går i gang, hvor grundejerforeningen ikke er direkte berørt. 

Byggepladsen vil i perioden 2022 - 2027 i mindre omfang brede sig ind på grundejerforeningsområdet. 

Separeringsarbejdet går i gang efter 2027 og frem til 2055. 

Der vil løbende komme information ud om projektet. 

Mathias Elle sluttede af med, at både Novafos samt Hofor gerne deltager i møder såfremt der opleves bekymrede grundejere.