Lokalplaner

Her vil vi skrive bestyrelsens kommentarer til de lokalplaner vi behandler.

For nogle lokalplaner vil vi sende en indsigelse til kommunen, og andre vil vi bare tage til efterretning.

Se de enkelte indsigelser i menuen.